Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: ADRESU E-MAIL

 

Anna Pomarańska ANPACK z siedzibą w Pruszkowie (NIP: 5221853838, REGON: 142125467) pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 25, zwanym dalej łącznie „Administratorem” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pisemnie (na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: annapomaranska@anpack.waw.pl
Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu newslettera, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na listę subskrybentów danego newslettera i podanie adresu e-mail do jego wysyłki. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania newslettera.
Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail, na który mam być wysyłany newsletter, klikając w odpowiedni link w komunikacie „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych” zamieszczonym na końcu każdego newslettera.
Pani/Pana adres e-mail może zostać przez Administratorów udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie realizacji wysyłki newslettera. Pani/Pana adres e-mail nie będzie przekazywany żadnym innym administratorom danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym proflowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.